OUR HYMN

Kalusugan alagaan
Ang sakit ay iwasan.
Manggagawa'y tutulungan
Sakuna ay maiiwasan.
Kami ay manggagamot
Madaling malapitan
Katulong nyo kami
ng sakit maiwasan
P-C-O-M
Gagawin namin itong lahat
Ka-lu-su-gan
Nang lahat kayo'y matulungan
Ka-lig-ta-san
At trabaho'y di mapinsala
Ang trabaho ninyo
Lubusang alalayan
Pag napansin niyong mayroong karamdaman
Dali-daling lumapit magpagamot
Sakuna'y iwaksi, iwasan na masaktan
La-la-la-la-la-la-la 4x
Kalusugan alagaan
Ang sakit ay iwasan
Manggagawa'y tutulungan
Sakuna maiiwasan
Kami ay manggagamot
Madaling malapitan
Uunlad ang bayan
Kalusugan makamtan
Masagana ang buhay
Kung malakas ang katawan
Magsinop, mag-ingat nang walang
Karamdaman
MABUHAY ANG PCOM!!!!